Bestil vikar

Vikartoteket tager mod bestillinger på korte, såvel som lange vikariater. Med 2 timers varsel kan vor vikar møde på din klinik og være klar til dagens arbejde.

Vikartoteket råder dagligt over mere end 65 vikarer, de fleste heraf er klinikassistenter, men også tandplejere og tandlæge studerende er tilknyttet Vikartoteket.

Det er nemt og uforpligtende at bestille en vikar og der betales kun for de timer vikaren arbejder på klinikken.

Vikartoteket vil altid finde den bedst egnede klinikassistent, som matcher dine krav. Vikartoteket har en fast timepris, men ved vikariater af længere varighed laves et pristilbud.

RING FOR BESTILLINGELLER YDERLIGER INFORMATION:
+45 40 40 12 18